Danışmanlık

Yabancı ve yerli tohum firmaların Türkiye’de çeÅŸit kayıt ettirmek ve tanıtımını yapmak için aÅŸağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

  • Tescil denemeleri kurmak, gözlemlerini almak
  • Tescil ve üretim baÅŸvuru dosyası hazırlamak
  • Tescil ve üretim izni süreçlerini tamamlamak
  • Strip deneme  ve demostrasyonlar yapmak

Yukarıda bahsedilen danışmalık hizmetlerini aÅŸağıdaki türler için geçerlidir.

  • YaÄŸlık Ayçiçek
  • Çerezlik Ayçiçek
  • Mısır
  • Yonca
  • BuÄŸday
  • Dane sorgum

Ayrıca tüm sebze gruplarında sadece tescil ve üretim izni süreçlerinin takibi ve tamamlanması da yapılmaktadır.

Tüm deneme hizmetlerini  Trakya, Güney Marmara, Ä°ç Anadolu bölgelerinde yapılmaktadır.