Danışmanlık

Yabancı ve yerli tohum firmaların Türkiye’de çeşit kayıt ettirmek ve tanıtımını yapmak için aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

  • Tescil denemeleri kurmak, gözlemlerini almak
  • Tescil ve üretim başvuru dosyası hazırlamak
  • Tescil ve üretim izni süreçlerini tamamlamak
  • Strip deneme  ve demostrasyonlar yapmak

Yukarıda bahsedilen danışmalık hizmetlerini aşağıdaki türler için geçerlidir.

  • Yağlık Ayçiçek
  • Çerezlik Ayçiçek
  • Mısır
  • Yonca
  • Buğday
  • Dane sorgum

Ayrıca tüm sebze gruplarında sadece tescil ve üretim izni süreçlerinin takibi ve tamamlanması da yapılmaktadır.

Tüm deneme hizmetlerini  Trakya, Güney Marmara, İç Anadolu bölgelerinde yapılmaktadır.